Profile Korporat TIB

Takaful Ikhlas Berhad (TIB) diperbadankan pada 18 September 2002, anak syarikat milik penuh MNRB Holdings Berhad dan didaftarkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia. Operasi perniagaan dan pengurusan syarikat adalah berlandaskan kepada prinsip Syariah.

 

Takaful Am

Takaful Motor Bagi tujuan memperbaharui insuran motor.

Takaful Non Motor Perlindungan untuk kebakaran rumah kediaman, komersial, perindustrian.

Takaful Kemalangan Diri Perlindungan untuk kemalangan diri, berkelompok, kembara.

Berita & Promosi

13. Jul, 2016

Takaful Entrepreneurship Programme (TEP)

Program Keusahawanan Takaful Ikhlas akan dijalankan pada 16 Julai 2016 (Sabtu) bermula jam 0830 hingga jam 1300 bertempat di Auditorium, Tingkat 4, Hospital Normah, Kuching, Sarawak

13. Jun, 2016

Co-Brand Credit Card-i Bank Rakyat -Takaful IKHLAS

Syariah Concept - Tawarruq Murabahah
Boleh memohon kredit kad melalui agent Takaful Ikhlas